PUBLICADA LA ORDENANÇA PATRIMONIAL DE CASTALLA

Hola estimats, fa poc ens van enviar al correu aquest edicte que va aparèixer al bulletí oficial de la província d'Alacant amb nº 199 i que mostra la Ordenança Municipal del Patrimoni Cultural de Castalla. Aquesta "guia" és el resultat de l' esforç de l'àrea Patrimonial de l'Ajuntament respecte a una política cultural oblidada durant molt de temps. A més, és un clar signe de progrés en aquest camp tant desconegut ací al poble, i sobre tot suposa un avanç i una esperança a totes aquelles persones, associacions, entitats i col·lectius que van promoure i promouen la intervenció i conservació dels nostres bens culturals, que al cap i la fi són la ferma expressió de la nostra història i el nostre passat.

El text mostra una normativa local prou completa que fins ara Castalla no tenia. El document apareix detallat des de la pàgina 19 fins a la 25 del mateix bulletí. Ací teniu l'index que resumix els diferents punts però si voleu consultar-lo i llegir-lo tranquilament, baix teniu l'enllaç:

ORDENANZA MUNICIPAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTALLA
 • - INTRODUCCIÓN
 • - ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
 • - ÁMBITO DEL ELEMENTO CATALOGADO
 • - PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA
 • - PROYECTO TÉCNICO. OTORGAMIENTO DE LICENCIA
 • DE INTERVENCIÓN
 • - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR TRAS FINALIZAR LA INTERVENCIÓN
 • - LICENCIA DE OBRAS EN ÁREAS O ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA O PALEONTOLÓGICA
 • - HALLAZGOS EN OBRAS FUERA DE LAS ÁREAS O ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
 • - EDIFICACIONES ANTIGUAS NO CATALOGADAS
 • - GRADOS DE PROTECCIÓN
 • - TIPOS DE ACTUACIÓN
 • - ACTUACIONES PERMITIDAS EN EL PATRIMONIO INMUEBLE INCLUIDO EN EL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO Y EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
 • - ENTORNOS DE AFECCIÓN
 • - CATEGORÍAS DE LOS ESPACIOS O ÁREAS DE PROTECCIÓN
 • ARQUEOLÓGICA Y/O PALEONTOLÓGICA
 • - NO APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN FUERA DE ORDENACIÓN
 • - DEBER DE CONSERVACIÓN
 • - RUINA
 • - USO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
 • - MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO INVENTARIADO Y/O CATALOGADO
 • - BENEFICIOS FISCALES
 • - INFRACCIONES Y SANCIONES
 • - ZONAS NO CATALOGADAS A PROSPECTAR ARQUEOLÓGICAMENTE
 • - SUBROGACIÓN LEGAL

MÉS INFORMACIÓ AL BULLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT. CLIK ACÍ.


Pd. A l'associació d'amics i veïns del Centre Històric: este document marca entre altres coses les pautes d'intervenció al poble, i per defecte del Centre. Per tant recomane que li feu una ullada ben gran, si es que no ho heu fet ja.

Salutacions

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

ELS NICOLAUETS

HIMNE DE LA MARE DE DÉU

PARAULES CASTELLUDES